Geldzaken

Belasting uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Belastbare som
De belastbare som is het deel van het inkomen waar je belasting over moet betalen.
Heffingskorting
Heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie voor volksverzekeringen. Iemand die inkomen ontvangt van zijn of haar werkgever ontvangt een heffingskorting over het inkomen. Hoe veel deze korting is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie.
BTW
BTW is belasting die je betaalt over het leveren van een product of een dienst. BTW is een afkorting voor Belasting Toegevoegde Waarde. Voor ondernemers betekent dit dat zij belasting betalen wanneer zij een dienst of product leveren. Hiervoor moeten ze BTW-aangifte doen. BTW berekenen ondernemers vaak door aan de consument. De normale consument betaalt dus BTW wanneer zij een dienst of product kopen. Dit wordt ook wel verbruiksbelasting genoemd, je betaalt belasting om 'gebruik' te maken van een product. Er zijn verschillende tarieven: 0%, 9% en 21%. Welk tarief van toepassing is, hangt af van de producten of diensten die je koopt. In de meeste gevallen betaal je 21%, bijvoorbeeld over kleding, auto's of het advies krijgen van iemand. 9% is voor middelen die belangrijk zijn, zoals voedingsmiddelen, geneesmiddelen en landbouw producten. 0% is alleen van toepassing op internationale import en export.
Brutoloon
Brutoloon is het totale bedrag van je salaris zonder belastingaftrek. Van het brutoloon wordt de belastingaftrek en de premie voor volksverzekeringen aftgetrokken. Dit doet de werkgever. Wat overblijft is het nettoloon.
Boxenstelsel
Het boxenstelsel bevat drie categorieën met verschillende soorten inkomsten. Je hebt box 1, box 2 en box. Het stelsel wordt gebruikt om verschillende soorten inkomsten aan te duiden en het hiermee overzichtelijker te maken in het belastingsysteem.

Recent beantwoorde vragen