Belasting uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Heffingskorting
Heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie voor volksverzekeringen. Iemand die inkomen ontvangt van zijn of haar werkgever ontvangt een heffingskorting over het inkomen. Hoe veel deze korting is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie.
Belastingvlucht
Belastingvlucht is verhuizen naar het buitenland om fiscale redenen.
Premie volksverzekeringen
Premie volksverzekeringen is een bedrag dat je van je salaris betaalt voor algemene verzekeringen. Verzekeringen die hieronder vallen zijn:
  • de AOW - Algemene ouderdomswet. Wanneer je met pensioen gaat ontvang je een vast bedrag per maand vanuit de overheid. Hiervoor betaal je gedurende je werkende leven dus al premie.
  • ANW - Algemene nabestaanden Wet. Wanneer een partner komt te overlijden, ontvangt de achtergebleven partner (met kinderen) een vast bedrag.
  • Wlz - Wet langdurige zorg - uit deze wet worden bijzondere ziektekosten betaald.
Dividendbelasting
Dividendbelasting is belasting die wordt geheven over het dividend dat een vennootschap uitkeert aan hun aandeelhouders.
BTW-aangifte
BTW-aangifte is de aangifte van de belasting die betaald wordt over de omzet die een ondernemer draait. Als ondernemer doe je regelmatig, meestal ieder kwartaal, BTW-aangifte bij de Belastingdienst. BTW staat voor 'belasting over toegevoegde waarde', dit heet ook wel omzetbelasting.

Recent beantwoorde vragen