Geldzaken

Belasting uitgelegd

Accijns

Accijns is een kostprijsverhogende belasting over bepaalde goederen waarvan de overheid de verkoop wilt ontmoedigen.

Denk hierbij aan alcoholische dranken, sigaretten en brandstof.

Heb je een vraag over dit begrip?

Gerelateerde videos