Belasting uitgelegd

Accijns

Accijns is een kostprijsverhogende belasting over bepaalde goederen waarvan de overheid de verkoop wilt ontmoedigen.

Denk hierbij aan alcoholische dranken, sigaretten en brandstof.


Vragen en antwoorden

Wat is accijns?
Algemeen/overig
Uitgelegd Redactie
· 30 september 2020
Antwoord nodig

Gerelateerde videos