Belasting uitgelegd

Belastbaar inkomen

Belastbaar inkomen is het bedrag waarover inkomstenbelasting moet worden betaald.

Het belastbaar inkomen is het restantbedrag van het ontvangen inkomen, na belastingaftrek.


Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 9 oktober 2020
Antwoord nodig

Interessante links