Belasting uitgelegd

Belastbaar loon

Het belastbaar loon is het loon waar de werknemersaftrek vanaf is. Dit is ook het loon waarover belasting wordt betaald.

Wat je daadwerkelijk van je werkgever op je rekening gestort krijgt, is het belastbaar loon.


Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 12 oktober 2020
Antwoord nodig