Geldzaken

Belasting uitgelegd

Belasting box 1

Belasting box 1 is de eerste box waarin de inkomstenbelasting is ingedeeld. De inkomstenbelasting is ingedeeld in drie boxen.

In Box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast.

Dit inkomen bestaat uit:

  • Belastbare winst uit onderneming
  • Belastbaar loon (hier vallen pensioen en sociale verzekeringen ook onder)
  • Inkomsten uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld freelance werk, gastouder, artiest of beroepssporter)
  • Belastbare periodieke uitkering en verstrekkingen (bijvoorbeeld lijfrentetermijnen, alimentatie)
  • Belastbare inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait, voordelen uit de kapitaalverzekering eigen woning verminderd met aftrekbare kosten)
  • Negatieve persoonsgebonden aftrek
  • Terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijken
  • Fooien en andere inkomsten
  • Buitenlandse inkomsten

Heb je een vraag over dit begrip?

Interessante links

Gerelateerde videos