Belasting uitgelegd

Belasting box 3

Belasting box 3 is de derde box waarin de inkomstenbelasting is ingedeeld. De inkomstenbelasting is ingedeeld in drie boxen.

Als je spaargeld, aandelen of obligaties hebt, betaal je belasting in box 3. Dit wordt ook wel vermogensbelasting genoemd.


Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 12 oktober 2020
Antwoord nodig