Geldzaken

Belasting uitgelegd

Belastinggrondslag

De belastinggrondslag is de norm waarop een belasting is gebaseerd.

Denk aan de waarde van je huis of de omvang van je inkomen of vermogen.

Heb je een vraag over dit begrip?