Belasting uitgelegd

Belastinggrondslag

De belastinggrondslag is de norm waarop een belasting is gebaseerd.

Denk aan de waarde van je huis of de omvang van je inkomen of vermogen.


Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 12 oktober 2020
Antwoord nodig