Belasting uitgelegd

Belastingschijf

Een belastingschijf is een schijf waarin het belastingpercentage dat je over je inkomen moet betalen, is bepaald.

Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt.


Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 12 oktober 2020
Antwoord nodig