Geldzaken

Belasting uitgelegd

Box 2

Box 2 staat voor inkomen uit aanmerkelijk belang in een bedrijf.

Een aanmerkelijk belang in een bedrijf betekent dat je een aandeel van het bedrijf bezit. Dit kan in de vorm van aandelen/dividend, een deel van de winst, of stemrecht. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als je minimaal 5% van eerdergenoemde bezit. Wanneer dit het geval is, betaal je belasting over het aandeel.

Heb je een vraag over dit begrip?