Belasting uitgelegd

Brutoloon

Brutoloon is het totale bedrag van je salaris zonder belastingaftrek.

Van het brutoloon wordt de belastingaftrek en de premie voor volksverzekeringen aftgetrokken. Dit doet de werkgever. Wat overblijft is het nettoloon.


Vragen en antwoorden

Wat is brutoloon?
Algemeen/overig
Uitgelegd Redactie
· 4 oktober 2020
Antwoord nodig