Geldzaken

Belasting uitgelegd

Brutoloon

Brutoloon is het totale bedrag van je salaris zonder belastingaftrek.

Van het brutoloon wordt de belastingaftrek en de premie voor volksverzekeringen aftgetrokken. Dit doet de werkgever. Wat overblijft is het nettoloon.

Heb je een vraag over dit begrip?