Belasting uitgelegd

BTW-aangifte

BTW-aangifte is de aangifte van de belasting die betaald wordt over de omzet die een ondernemer draait.

Als ondernemer doe je regelmatig, meestal ieder kwartaal, BTW-aangifte bij de Belastingdienst. BTW staat voor 'belasting over toegevoegde waarde', dit heet ook wel omzetbelasting.


Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 12 oktober 2020
Antwoord nodig