Geldzaken

Belasting uitgelegd

Heffingskorting

Heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie voor volksverzekeringen.

Iemand die inkomen ontvangt van zijn of haar werkgever ontvangt een heffingskorting over het inkomen. Hoe veel deze korting is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Heb je een vraag over dit begrip?

Interessante links