Belasting uitgelegd

Heffingskorting

Heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie voor volksverzekeringen.

Iemand die inkomen ontvangt van zijn of haar werkgever ontvangt een heffingskorting over het inkomen. Hoe veel deze korting is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie.


Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 30 september 2020
Antwoord nodig

Interessante links