Belasting uitgelegd

Loonheffing

Loonheffing is belasting die je betaalt over je inkomen.

De belasting wordt alvast betaald door je werkgever. De werkgever betaald de belasting direct aan de belastingdienst en houd dit in op je salaris. Het bedrag dat wordt ingehouden bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk loonbelasting en premie volksverzekeringen.


Vragen en antwoorden

Wat is loonheffing?
Algemeen/overig
Uitgelegd Redactie
· 9 oktober 2020
Antwoord nodig