Belasting uitgelegd

Nettoloon

Nettoloon is het bedrag aan salaris wat je daadwerkelijk ontvangt.

Van dit bedrag zijn door de werkgever al de loonbelasting en premie voor volksverzekeringen afgehaald.


Vragen en antwoorden

Wat is nettoloon?
Algemeen/overig
Uitgelegd Redactie
· 4 oktober 2020
Antwoord nodig