Belasting uitgelegd

Omzetbelasting

Omzetbelasting is een ander woord voor BTW.

Omzetbelasting is de belasting die een ondernemer betaald over het leveren van een product of dienst.


Vragen en antwoorden

Wat is omzetbelasting?
Algemeen/overig
Uitgelegd Redactie
· 9 oktober 2020
Antwoord nodig