Geldzaken

Belasting uitgelegd

Omzetbelasting

Omzetbelasting is een ander woord voor BTW.

Omzetbelasting is de belasting die een ondernemer betaald over het leveren van een product of dienst.

Heb je een vraag over dit begrip?