Belasting uitgelegd

Wat is een BTW-aangifte?

Uitgelegd Redactie
5 december 2022

BTW-aangifte is de aangifte van de belasting die betaald wordt over de omzet die een ondernemer draait.

Als ondernemer doe je regelmatig, meestal ieder kwartaal, BTW-aangifte bij de Belastingdienst. BTW staat voor 'belasting over toegevoegde waarde', dit heet ook wel omzetbelasting.