Belasting uitgelegd

Wat is dividendbelasting?

Uitgelegd Redactie
19 september 2021

Dividendbelasting is belasting die wordt geheven over het dividend dat een vennootschap uitkeert aan hun aandeelhouders.