Belasting uitgelegd

Wat is dividendbelasting?

Uitgelegd Redactie
7 juli 2022

Dividendbelasting is belasting die wordt geheven over het dividend dat een vennootschap uitkeert aan hun aandeelhouders.