Belasting uitgelegd

Wat is een bedrijfsoverdracht?

Uitgelegd Redactie
25 oktober 2021

Een bedrijfsoverdacht is een ander woord voor bedrijfsovername. Dit is het proces van de overdracht van een bedrijf naar een nieuwe eigenaar.