Geldzaken

Belasting uitgelegd

Wat is een bedrijfsoverdracht?

Een bedrijfsoverdacht is een ander woord voor bedrijfsovername. Dit is het proces van de overdracht van een bedrijf naar een nieuwe eigenaar.