Belasting uitgelegd

Wat is vennootschapsbelasting?

Uitgelegd Redactie
5 december 2022

Vennootschapsbelasting is belasting die betaald dient te worden over de winst van een onderneming.