Belasting uitgelegd

Wat is vennootschapsbelasting?

Uitgelegd Redactie
25 oktober 2021

Vennootschapsbelasting is belasting die betaald dient te worden over de winst van een onderneming.