Belasting uitgelegd

Wat is accijns?

Uitgelegd Redactie
7 juli 2022

Accijns is een kostprijsverhogende belasting.

Er wordt accijns geheven over bepaalde goederen waarvan de overheid de verkoop wilt ontmoedigen. Denk hierbij aan alcoholische dranken, sigaretten en brandstof.