Geldzaken

Belasting uitgelegd

Wat is accijns?

Accijns is een kostprijsverhogende belasting.

Er wordt accijns geheven over bepaalde goederen waarvan de overheid de verkoop wilt ontmoedigen. Denk hierbij aan alcoholische dranken, sigaretten en brandstof.