Belasting uitgelegd

Wat is accijns?

Uitgelegd Redactie
25 oktober 2021

Accijns is een kostprijsverhogende belasting.

Er wordt accijns geheven over bepaalde goederen waarvan de overheid de verkoop wilt ontmoedigen. Denk hierbij aan alcoholische dranken, sigaretten en brandstof.