Belasting uitgelegd

Wat is belastingaftrek?

Uitgelegd Redactie
7 juli 2022

Belastingaftrek is een uitgave die van het inkomen of de omzet van een bedrijf wordt afgetrokken, voordat er belasting over wordt geheven.

Een ander woord hiervoor is aftrekpost. Een voorbeeld van een aftrekpost is hypotheekrente of een ontvangen schenking. Het belastbaar inkomen wordt verlaagd met de aftrekposten, waardoor iemand belasting hoeft te betalen over een lager bedrag.