Geldzaken

Belasting uitgelegd

Wat is heffingskorting?

Heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie voor volksverzekeringen.

Iemand die inkomen ontvangt van zijn of haar werkgever ontvangt een heffingskorting over het inkomen. Hoe veel deze korting is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Wel heeft iedereen rechts op minstens 2000 euro heffingskorting.