Geldzaken

Belasting uitgelegd

Wat is belastingaangifte?

Belastingaangifte is het indienen van een (online) formulier met het inkomen waar iemand belasting over moet betalen.

Belastingaangifte kun je doen over elk kalenderjaar. Ieder jaar op 1 maart kan iedereen een belastingaangifte doen over het vorige jaar. Als je nog geen aangifte hebt gedaan over bijvoorbeeld 2017, dan kan je alsnog aangifte doen.

Voor iemand in loondienst draagt de werkgever bij iedere salarisuitbetaling al een deel belasting af aan de overheid. Als de werkgever dit goed doet, hoeft de werknemer niet meer bij te betalen na de belastingaangifte. Het kan zelfs voorkomen dat een werkgever te veel belasting heeft afgedragen, in dat geval krijg je het teveel betaalde bedrag vanuit de overheid teruggestort.

Voor ondernemers zit de belastingaangifte anders in elkaar. Ondernemers doen namelijk vaak tussentijds al BTW-aangifte, wat onderdeel is van de belastingaangifte.