Belasting uitgelegd

Wat is omzetbelasting?

Uitgelegd Redactie
5 december 2022

Omzetbelasting is een ander woord voor BTW.

Omzetbelasting is de belasting die een ondernemer betaald over het leveren van een product of dienst.