Belasting uitgelegd

Wat is omzetbelasting?

Uitgelegd Redactie
17 juni 2021

Omzetbelasting is een ander woord voor BTW.

Omzetbelasting is de belasting die een ondernemer betaald over het leveren van een product of dienst.