Belasting uitgelegd

Wat is het boxensysteem?

Uitgelegd Redactie
25 oktober 2021

Het boxensysteem bevat drie categorieën met verschillende soorten inkomsten.

Je hebt box 1, box 2 en box. Het systeem wordt gebruikt om verschillende soorten inkomsten aan te duiden en het hiermee overzichtelijker te maken in het belastingsysteem.