Belasting uitgelegd

Wat is brutoloon?

Uitgelegd Redactie
25 juli 2021

Brutoloon is het totale bedrag van je salaris zonder belastingaftrek.

Van het brutoloon wordt de belastingaftrek en de premie voor volksverzekeringen aftgetrokken. Dit doet de werkgever. Wat overblijft is het nettoloon.