Belasting uitgelegd

Wat is nettoloon?

Uitgelegd Redactie
7 juli 2022

Nettoloon is het bedrag aan salaris wat je daadwerkelijk ontvangt.

Van dit bedrag zijn door de werkgever al de loonbelasting en premie voor volksverzekeringen afgehaald.