Geldzaken

Belasting uitgelegd

Wat is nettoloon?

Nettoloon is het bedrag aan salaris wat je daadwerkelijk ontvangt.

Van dit bedrag zijn door de werkgever al de loonbelasting en premie voor volksverzekeringen afgehaald.