Belasting uitgelegd

Wat is nettoloon?

Uitgelegd Redactie
17 juni 2021

Nettoloon is het bedrag aan salaris wat je daadwerkelijk ontvangt.

Van dit bedrag zijn door de werkgever al de loonbelasting en premie voor volksverzekeringen afgehaald.