Belasting uitgelegd

Wat is premie volksverzekeringen?

Uitgelegd Redactie
1 december 2021

Premie volksverzekeringen is een bedrag dat je van je salaris betaalt voor algemene verzekeringen.

Verzekeringen die hieronder vallen zijn:

  • de AOW - Algemene ouderdomswet. Wanneer je met pensioen gaat ontvang je een vast bedrag per maand vanuit de overheid. Hiervoor betaal je gedurende je werkende leven dus al premie.
  • ANW - Algemene nabestaanden Wet. Wanneer een partner komt te overlijden, ontvangt de achtergebleven partner (met kinderen) een vast bedrag.
  • Wlz - Wet langdurige zorg - uit deze wet worden bijzondere ziektekosten betaald.