Belasting uitgelegd

Wat is loondienst?

Uitgelegd Redactie
25 juli 2021

Loondienst is een vorm van arbeid, waarbij de werkgever de loonbelasting inhoudt.

Wanneer je in loondienst bent bij een werkgever, heb je vaak een arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle afspraken tussen jou en je werkgever, zoals je brutoloon. Wanneer de werkgever de loonbelasting in heeft gehouden, ontvang je salaris. Je salaris staat gelijk aan het nettoloon.