Belasting uitgelegd

Wat is loonheffing?

Uitgelegd Redactie
5 december 2022

Loonheffing is belasting die je betaalt over je inkomen.

De belasting wordt alvast betaald door je werkgever. De werkgever betaald de belasting direct aan de belastingdienst en houd dit in op je salaris. Het bedrag dat wordt ingehouden bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk loonbelasting en premie volksverzekeringen.