Belasting uitgelegd

Wat is AOW?

Uitgelegd Redactie
5 december 2022

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet en is een uitkering voor gepensioneerden vanuit de overheid.

Vanaf het moment dat iemand de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt diegene een AOW uitkering. Dit is een bedrag dat per jaar door de overheid wordt vastgesteld. Om de AOW te kunnen betalen, betaald iedereen die in Nederland werkt een maandelijkse premie, genaamd premie volksverzekeringen. Hoeveel je ontvangt, hangt af van of je een partner hebt of niet. in 2020 is de AOW voor een alleenstaande 1270 euro bruto per maand en 870 euro per persoon voor mensen die samenwonen.