Belasting uitgelegd

Wat is belastingvlucht?

Uitgelegd Redactie
7 juli 2022

Belastingvlucht is verhuizen naar het buitenland om fiscale redenen.