Belasting uitgelegd

Wat is belastingvlucht?

Uitgelegd Redactie
19 september 2021

Belastingvlucht is verhuizen naar het buitenland om fiscale redenen.